Thương hiệu đồng hồ CALVIN KLEIN

Năm 1997, sau thành công về các sản phẩm thời trang, Calvin Klein quyết định tham gia thị trường đồng hồ...

Xem thêm

Đồng hồ Bering - Calvin Klein

Đồng hồ Bering 15531-077
Giá 6.300.000₫
Giá KM 5.040.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 15531-004
Giá 5.320.000₫
Giá KM 4.256.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 14427-393
Giá 5.320.000₫
Giá KM 4.256.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 14427-366
Giá 5.320.000₫
Giá KM 4.256.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 14240-166
Giá 5.320.000₫
Giá KM 3.724.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 13436-166
Giá 3.870.000₫
Giá KM 3.096.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 13434-366
Giá 3.380.000₫
Giá KM 2.704.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 13338-262
Giá 3.870.000₫
Giá KM 3.096.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 13338-077
Giá 3.870.000₫
Giá KM 3.096.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 13326-262
Hết
hàng
Giá 3.870.000₫
Giá KM 3.096.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 11435-166
Giá 4.840.000₫
Giá KM 3.388.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 11429-367
Giá 4.350.000₫
Giá KM 3.480.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 11429-166
Giá 4.350.000₫
Giá KM 3.480.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 10126-307
Giá 4.350.000₫
Giá KM 3.480.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 11927-166
Giá 4.600.000₫
Giá KM 3.680.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 11927-367
Giá 4.840.000₫
Giá KM 3.872.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 11435-387
Giá 4.840.000₫
Giá KM 3.872.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 11938-003
Giá 3.620.000₫
Giá KM 2.896.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 11422-999
Giá 6.540.000₫
Giá KM 5.232.000₫
Chi tiết
Đồng hồ Bering 32339-702
Giá 6.960.000₫
Giá KM 5.568.000₫
Chi tiết
Gọi ngay
1
0.21176 sec| 3989.453 kb