Thương hiệu đồng hồ CERTINA

Thương hiệu Certina được thành lập vào năm 1988, tại thời điểm đó thương hiệu này chưa có tên là Certina mà lấy tên là Kurth Frères SA...

Xem thêm

Đồng hồ D&G - Certina

Đồng hồ Certina C035.207.22.087.01
Giá 17.510.000₫
Giá KM 14.008.000₫
Chi tiết
Đồng hồ nam Certina C032.410.11.051.00
Giá 16.640.000₫
Giá KM 14.976.000₫
Chi tiết
Đồng hồ nam Certina C029.807.22.081.00
Giá 21.310.000₫
Giá KM 19.179.000₫
Chi tiết
Đồng hồ nam Certina C022.610.36.081.00
Giá 11.970.000₫
Giá KM 10.773.000₫
Chi tiết
Đồng hồ nam Certina C022.610.22.051.00
Giá 13.720.000₫
Giá KM 12.348.000₫
Chi tiết
Đồng hồ nam Certina C032.407.11.051.10
Giá 21.890.000₫
Giá KM 19.701.000₫
Chi tiết
Đồng hồ nam Certina C029.807.16.081.01
Giá 17.510.000₫
Giá KM 15.759.000₫
Chi tiết
Đồng hồ nam Certina C036.407.11.050.00
Giá 20.430.000₫
Giá KM 18.387.000₫
Chi tiết
Đồng hồ nam Certina C032.430.11.051.00
Giá 18.970.000₫
Giá KM 17.073.000₫
Chi tiết
Đồng hồ nam Certina C032.407.17.051.60
Giá 23.350.000₫
Giá KM 21.015.000₫
Chi tiết
Đồng hồ nam Certina C035.407.11.057.00
Giá 15.760.000₫
Giá KM 14.184.000₫
Chi tiết
Đồng hồ nam Certina C035.407.36.087.00
Giá 16.640.000₫
Giá KM 14.976.000₫
Chi tiết
Đồng hồ nam Certina C034.654.36.057.00
Giá 19.560.000₫
Giá KM 17.604.000₫
Chi tiết
Đồng hồ nam Certina C036.407.16.050.00
Giá 18.970.000₫
Giá KM 17.073.000₫
Chi tiết
Gọi ngay
2
0.18620 sec| 4003.547 kb